Věřme bylinkám

Byliny používala každá společnost od počátku lidstva. Odedávna pomáhaly léčit tělo i ducha, byly ozdobou při náboženských obřadech a měly dokonce umožnit komunikaci s bohy.

Všechny lidské kultury se zabývaly léčitelstvím. Zachovaly se nám lidové zvěsti o kouzelnících, šamanech, vesnických vědmách a dalších zkušených osobách. Ti všichni sloužili ostatním i sobě tím, že léčili nemocné.

A byliny přitom užívali jako svůj hlavní nástroj.

Jsme odkázáni na Zemi, ona nám umožňuje život, podporuje nás, živí nás, učí nás.

Věřme bylinkám, mají opravdu velikou moc, a pokud s nimi zacházíme správně a s rozmyslem, dovedou dělat divy.

 

"Byliny dokážou být strhujícími učiteli a otevřou vám tolik dveří ke studiu, kolik jen budete chtít."                                      Lesley Bremess